We współczesnym świecie wartość człowieka często mierzona jest dobrami materialnymi, które on posiada. Zwłaszcza młode osoby przywiązują ogromną wagę do przedmiotów, którymi się otaczają i za ich pomocą wyznaczają kryteria bycia lepszym lub gorszym od innych.  Kryteria te często prowadzą do odrzucania osób mniej zamożnych, do spychania ich poza margines, a nawet do szykanowania i poniżania. Tak jak kiedyś kryterium wartościowania człowieka było jego pochodzenie, rasa czy wykształcenie, tak teraz jest to model telefonu, który posiada, albo samochód, którym jeździ. Tamtejsze postawy nazywa się dziś rasizmem, dyskryminacją, czy po prostu niesprawiedliwością i otwarcie się je piętnuje. I choć trudno wyobrazić sobie, aby nasze dziecko wytykało palcami kolegę, który ma inny kolor skóry, to już nie zauważamy, że może ono to robić, dlatego, że kolega nie ma najnowszego modelu iPhone’a czy jeździ starym samochodem.  Dlatego tak ważne jest, aby wychowawcy – zarówno rodzice, jak i nauczyciele – starali się od początku pokazać dzieciom, że wartość człowieka, a więc godność, którą posiada jest bezwarunkowa, niestopniowalna i niezbywalna (nieutracalna). 

Cel szkolenia

  • Rozróżnienie godności osobowej i godności osobistej.
  • Wskazanie filozoficznych podstaw godności osoby.
  • Wskazanie granicy pomiędzy samoakceptacją a potrzebą doskonalenia wynikającą z dynamicznego charakteru natury ludzkiej.
  • Wskazanie metod wyznaczania granic własnej strefy komfortu.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i wychowawców.  

Korzyści z udziału w szkoleniu 

  • Znajomość podstaw teorii osoby i kryteriów ludzkiej godności.
  • Znajomość metod i technik perswazyjnych umożliwiających uczniom zrozumienie źródeł bezwarunkowej wartości osoby.

Program szkolenia

1. Teoretyczne podstawy koncepcji osoby i ludzkiej godności: 
a) Godność osobowa; 
b) Godność osobista; 
c) Szacunek do samego siebie a szacunek do innych; 
d) Strefa komfortu, strefa rozwoju, strefa paniki. 
2. Współczesne czynniki wpływające na poczucie własnej wartości: 
a) Materializm 
b) Konsumpcjonizm 
c) Wygląd zewnętrzny 
d) Presja otoczenia (w tym wygórowane wymagania i oczekiwania ze strony bliskich) 
e) Stres i samodyscyplina 
3. Metody radzenia sobie z trudnościami. 
4. Sposoby komunikacji i uczniem o zaburzonym poczuciu własnej wartości. 
5. Współpraca z rodzicami. 

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444