Centrum Kształcenia Podyplomowego WSPA zaprasza na bezpłatne szkolenie wprowadzające w tematykę poruszaną na nowym kierunku studiów podyplomowych Informatyka śledcza.

Informatyka śledcza – studia podyplomowe:

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z obszaru informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa informatycznego. Coraz większa ilość zagrożeń z jakimi stykają się użytkownicy komputerów oraz coraz większa ilość przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń informatycznych, powodują wzrost zapotrzebowana na specjalistów ukierunkowanych na zabezpieczanie, zbieranie i analizę danych z urządzeń i sieci.

Kiedy: 23 czerwca 2018r. w godz. 9:00 – 12:00

Gdzie: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12 sala 101

Zajęcia poprowadzi mgr inż. Tomasz Sidor, przedstawiciel Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie.

Kontakt: Centrum Kształcenia Podyplomowego WSPA

tel: 81 45 29 474

e-mail: spd@wspa.pl

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do przesłania formularza zgłoszeniowego: https://bit.ly/2GNC24A