Projekt – Wyspa kwalifikacji i umiejętności.

Nowa międzynarodowa ścieżka kształcenia. Studia inżynierskie z dofinansowaniem na kierunku Architektura

Okres realizacji: 01.10.2018 do 31.03.2022

Cel główny: Podniesienie jakości usług edukacyjnych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w powiązaniu z wymogami międzynarodowych rynków pracy oraz zwiększenie liczby cudzoziemców studiujących na WSPA poprzez opracowanie i wdrożenie nowej ścieżki kształcenia na kierunku Architektura.

Liczba studentów:

1 rocznik studiów – 20 osób.

Rekrutacja: od maja 2018 do 30 września 2018

Etap:

 1. rejestracja elektroniczna w systemie WSPA
 2. złożenie dokumentów w Dziale Rekrutacji
 • świadectwo maturalne lub w przypadku cudzoziemców inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej zagranicą
 • kopia dowodu osobistego
 • kopia wizy/karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki. Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
 • teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).

Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:

 • rysunek z natury
 • rysunek z wyobraźni
 • kompozycja z prostych brył geometrycznych 

Oferujemy:

 1. studia stacjonarne 7- semestrów kończące się tytułem inżyniera-architekta
 2. zajęcia prowadzone w języku angielskim
 3. zajęcia prowadzone z udziałem wykładowcy zagranicznego

dodatkowo dla cudzoziemców:

 1. zajęcia integracyjne – wieczory kulturowe, spotkania kulinarne, muzyczne i sportowe
 2. lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców
 3. grupowe zajęcia dotyczące funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce związanych z rynkiem pracy
 4. wsparcie wizowe i związane z pobytem w Polsce

 

Projekt – Wyspa kwalifikacji i umiejętności.

Nowa międzynarodowa ścieżka kształcenia. Studia inżynierskie z dofinansowaniem na kierunku Transport na specjalności “systemy bezzałogowe”

Okres realizacji: 01.10.2018 do 28.02.2022

Cel główny: Podniesienie jakości usług edukacyjnych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w powiązaniu z wymogami międzynarodowych rynków pracy oraz zwiększenie liczby cudzoziemców studiujących na WSPA poprzez opracowanie i wdrożenie nowej ścieżki kształcenia na kierunku Transport.

Liczba studentów:

1 rocznik studiów – 20 osób.

Rekrutacja: od maja 2018 do 30 września 2018

Etap:

 1. rejestracja elektroniczna w systemie WSPA
 2. złożenie dokumentów w Dziale Rekrutacji
 • świadectwo maturalne lub w przypadku cudzoziemców inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej za granicą
 • kopia dowodu osobistego
 • kopia wizy/karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terenie RP
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki. Badanie należy wykonać w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
 • teczka z wykonanymi przez kandydata rysunkami (Prace powinny być podpisane).

Teczka przedkładana przez kandydata powinna zawierać minimum 3 wykonane samodzielnie rysunki odręcznie w technice ołówkowej, na arkuszach formatu minimum A3 w kategoriach:

 • rysunek z natury
 • rysunek z wyobraźni
 • kompozycja z prostych brył geometrycznych 

Oferujemy:

 1. studia stacjonarne 7- semestrów kończące się tytułem inżyniera
 2. zajęcia prowadzone w języku polskim
 3. zajęcia prowadzone z udziałem wykładowcy zagranicznego

dodatkowo dla cudzoziemców:

 1. zajęcia integracyjne – wieczory kulturowe, spotkania kulinarne, muzyczne i sportowe
 2. lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców
 3. grupowe zajęcia dotyczące funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce związanych z rynkiem pracy
 4. wsparcie wizowe i związane z pobytem w Polsce

Pliki do pobrania

Informacje o projekcie _Wyspa kwalifikacji