Obszar specjalizacji: specjalista do spraw Ochrony Danych Osobowych

Doświadczenie zawodowe: specjalizuje się w tematyce ochrony danych osobowych, w tym audycie oraz zagadnieniach związanych z normami ISO z rodziny 27000, takimi jak wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. ISO 27001

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Administrator bezpieczeństwa informacji, prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji dla licznych podmiotów z sektora prywatnego i publicznego. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół prawa nowych technologii oraz technicznej strony bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych