Nasze „chcenie” odbywa się na poziomie I i II rzędu. Chcenie I-rzędu oznacza, że po prostu chcemy coś zrobić. Tymczasem chcenie II-rzędu oznacza, że chcemy chcieć. Motywację do działania najłatwiej wzbudzić w sobie na poziomie chcenia I-rzędu. Albo chcę coś zrobić albo tego nie chcę.  Do chcenia I-rzędu może przekonać mnie również ktoś inny, argumentując za lub przeciw jakiemuś działaniu, do chcenia II-rzędu można przekonać się tylko samodzielnie. Jest to właśnie automotywacja, a więc mobilizowanie samego siebie oraz przekonywanie i formułowanie argumentów na własny użytek, rozważanie za i przeciw, pokonywanie własnych ograniczeń i lęków. W automotywacji nie wystarczy powiedzieć sobie „I can do it!” (dam radę!). Człowiek jako osoba racjonalna i zdroworozsądkowa nie podejmie doniosłej decyzji życiowej kierując się wyłącznie spontanicznym i intuicyjnym pragnieniem. Z tego względu warto znać metody praktyk motywacyjnych, wspomagające planowanie, analizowanie własnych możliwości oraz wspierające w podjęciu działania i w pozostaniu konsekwentnym. 
 

Cel szkolenia

  • Wskazanie teoretycznych podstaw teorii działania.
  • Rozróżnienie chcenia I- i II-rzędu.
  • Poznanie narzędzi służących do przeanalizowania własnych możliwość. 
  • Poznanie metod służących nazwaniu barier i trudności, jakie stają nam na drodze do realizacji celu.
  • Znalezienie w sobie wewnętrznej motywacji do działania oraz realizacji celów i wytrwania w poczynionych postanowieniach.

Szkolenie skierowane jest do osób chcących podnieść własny poziom motywacji oraz nauczyć się rozpoznawania trudności, oceniania ich stopnia oraz ewentualnego pokonywania ich. Osób pracujących na stanowiskach kierowniczych chcących poznać praktyki motywacyjne oraz sposób ich wdrażania i realizacji. 

Korzyści z udziału w szkoleniu 

  • Znajomość praktyk motywacyjnych oraz teoretycznych podstaw z zakresu teorii działania.

Program szkolenia

1. Teoretyczne podstawy teorii działania 
a) Determinizm, indeterminizm a autodeterminizm 
b) Lęk przed odpowiedzialnością 
c) Chcenie I- i II-rzędu 
2. Rodzaje motywacji 
a) Motywacja zewnętrzna 
b) Motywacja wewnętrzna 
c) Bariery motywacyjne 
3. Proces motywacyjny 
a) Warunki rozpoczęcia procesu 
motywacyjnego 
b) Minimalizacja dystraktorów  
c) Radzenie sobie ze stresem i presją 
4. Wspieranie procesu motywacyjnego 
a) Meta plan 
b) Drzewo decyzyjne 
c) Strefa komfortu a strefa rozwoju 
d) Analiza pola sił 
e) Rola przyjemności i relaksu 
5. Ewaluacja rezultatów 
a) „Pretest – posttest” 
b) Wnioski na przyszłość

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444