Nikt nie lubi być obiektem krytyki, jednak wszyscy od czasu do czasu jesteśmy jej poddawani. Nie zawsze krytyka jest podawana w konstruktywnej formie, co nie oznacza, że trzeba ją odrzucić w całości. Najczęstszym powodem, dla którego ludzie robią coś pod przymusem, są kłopoty z odmawianiem. Niektórzy wolą nie odmawiać, żeby nie narazić się na gniew lub utratę sympatii. Nauczyciele, jako osoby, od których oczekuje się ponadprzeciętnej wrażliwości, często w obawie, że sprawią przykrość lub zawód swojemu rozmówcy, nie komunikują swoich spostrzeżeń. Prowadzi to do wielu utrudnień i sprawia, że ich praca staje się w rezultacie nieefektywna. Jedną z najtrudniejszych asertywnych umiejętności jest sztuka przeciwstawiania się presji, wywieranej na nas przez innych ludzi. Umiejętność asertywnego reagowania czy przeciwstawiania się oraz umiejętność odróżniania asertywności od agresji, to niezwykle pożądana cecha, zwłaszcza w zawodach, w których komunikacja interpersonalna odgrywa kluczową rolę. 

Cel szkolenia

 • Wskazanie sposobów reagowania na techniki wywierania presji
 • Wskazanie sposobów sygnalizowania swojego stanowiska  
 • Wyjaśnienie problemu stanowczego stawiania granic
 • Wskazanie na potrzebę odważnego ujawniania swoich uczuć
 • Wskazanie metod panowania nad emocjami (reagowanie w sposób asertywny a nie agresywny lub uległy)

Szkolenie skierowane jest do osób chcących udoskonalić swoje umiejętności pedagogiczne, pracujących w sektorze edukacji (zarówno z młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi). 

Korzyści z udziału w szkoleniu 

 • nabycie wiedzy pozwalającej odróżnić asertywność od zachowania agresywnego lub uległości;
 • poznanie metod i schematów komunikacyjnych pozwalających na właściwe reagowanie w sytuacji bycia pod presją lub w sytuacji, w której stosowane są na nas techniki manipulacyjne.

Program szkolenia

 1. Zasady komunikowania się 
 2. Charakterystyka asertywnego stylu komunikacji (asertywność vs. agresja i asertywność vs. uległość) 
 3. Ogólny schemat rozmowy w oparciu o asertywną komunikację. 
 4. Czynniki poprawiające efektywność reakcji asertywnej. 
 5. Asertywne reagowanie na krytykę (krytyka konstruktywna vs. krytyka niekonstruktywna) 
 6. Asertywne przeciwstawianie się presji. 
 7. Sytuacje trudne w pracy nauczyciela. 

Trener:

Joanna Kiereś-Łach, ur. 25 stycznia 1986 roku w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, absolwent kulturoznawstwa, certyfikowany trener biznesu, nauczyciel etyki i wiedzy o kulturze w liceum, wykładowca WSPA. Autorka monografii „Filozofia i retoryka. Kontekst myślowy Nowej retoryki Chaima Perelmana” oraz artykułów naukowych z zakresu retoryki i argumentacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m. in. z retoryki, perswazji, komunikacji (interpersonalnej i biznesowej), autoprezentacji, automotywacji, a także savoir vivre wystąpień publicznych. 

Koszt udziału : 120 zł. brutto

Termin szkolenia: październik 2018r.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij dodać do nazwy “online”

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 100

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444